DJEČJI TJEDAN u Rijeci – donosimo vam program aktivnosti