Gorki kotar: Vesela subota u Malom parku u Delnicama