Gradsko kazalište lutaka Rijeka: Od lipnja do srpnja, od Trsta do Budve