Ispunjeni proljetni praznici u Rijeci – Dom mladih