Kvarner: Radionice u sklopu predstavljanja logopedske slikovnice PIA MIA