„Nove zgode Wande LaVande“ umjesto predstave „Koka Kokone“