Rijeka: Mala škola superheroja od 29. kolovoza do 4. rujna