Rijeka: Predstavljanje originalnog “Priručnika za pustolove”