Rijeka: Mišica u zemlji fizike, interaktivna dječja predstava s pokusima iz fizike