Avanture malih okica, uslužni obrt iz Rijeke, Krešimirova 5, MBO 98168266, vl. Andrea Načinović Margan voditelj je obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju uz odgovarajuću razinu zaštite podataka  te se smatraju povjerljivom informacijskom imovinom koja nam je ustupljena od strane njihovih vlasnika. Osobnim podacima pristupa se zakonito, pošteno, transparentno te sa posebnom pažnjom, a koriste se isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

Avanture malih okica osobne podatke prikuplja, obrađuje te koristi ukoliko je nužno kod izvršenja usluga koje nudi. Također, podatke je moguće prikupljati i obrađivati u svrhu za vas značajnog interesa te korist rješavanja sudskih sporova.

Ukoliko se ukaže potreba za dodatnom obradom vaših podataka tad će se zatražiti privola. Privolu je moguće povući u svakom trenutku i tada se neće dalje vršiti obrada tih podataka.

 

Podaci koji se prikupljaju u sklopu portala Avanture malih okica

Osobne podatke prikupljamo direktno od korisnika na način da nam se dobrovoljno dostavljaju putem e-pošte ili drugog izravnog kontakta od korisnika.

Kontakt podaci koji su nam nužni kako bismo izvršili dogovorenu uslugu. Također, moguće je da ćemo zatražiti zbog poštivanja pravnih obaveza također u svezi naše usluge (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa).

Prilikom prikupljanja vaših podataka bit ćete informirani koji su podaci potrebni za izvršenje usluge (OIB u svrhu izdavanja R1 računa).

Ako se podaci prikupljaju od djece, neophodno je uspostaviti posebne mehanizme koji će osigurati da su djeca dovoljno stara kako bi razumjela posljedice davanja informacija. Svakom prikupljanju i obradi informacija maloljetnika mora se pristupati s posebnom pažnjom, te se pri tome mora voditi najvišim etičkim načelima i zakonskim odredbama.

Fotografije pri organiziranim događanjima 

Na portalu Avanture malih okica redovito kreiramo sadržaj koji prati događanja za djecu diljem Hrvatske. Fotografije koje obrađujemo i objavljujemo snimljene su od strane nas ili ugovorenih suradnika na javnim površinama ili na predviđenom prostoru za događanje definiranim od strane organizatora događanja. Na tako snimljenim fotografijama vidljiv je veliki broj osoba prisutnih na događanju. Obradu ovakvih fotografija držimo legitimnim interesom jer smatramo kako time potičemo društvo, obitelji na veću aktivnost, povećavamo posjećenost događanja. Ukoliko određenu fotografiju smatrate štetnom ili ne želite objavljivanje i obradu takvih fotografija u svakom trenutku može zatražiti njezino uklanjanje kontaktirajući nas. U tom slučaju, fotografiju ćemo ukloniti bez odlaganja te zatražiti uklanjanje fotografija ukoliko su fotografije proslijeđene nekom drugom subjektu.

Videozapisi

Kao i kod fotografija, na organiziranim događanjima no i pri posjetu atrakcije kreira se videozapis s ciljem poticanja veće posjećenosti navedenim subjektima. Također, ukoliko određen videozapisa smatrate štetnim u svakom trenutku možete zatražiti njegovo uklanjanje kontaktirajući nas.

 

Podatke koje dostavite putem formi na portalu ili putem e-mail pošte koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih dostavljati trećim osobama bez vašeg odobrenja. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni. Također, do opozivanja privole, ulaganja prigovora na obradu ili dok je nužan vremenski period zbog ispunjena zakonskih obveza.

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.
Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

 

Rok pohrane podataka

Avanture malih okica osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja važećih zakonskih propisa ili ukoliko je to potrebno radi ispunjenja svrhe u koju se podaci prikupljaju. Također, podaci se mogu čuvati do opozivanja privole (ukoliko se podaci obrađuju na temelju nje) ili do ulaganja prigovora.

 

Prava na temelju Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka 

Pravo na pristup svojim osobnim podacima – možete saznati da li se obrađuju vaši osobni podaci te imate pravo na pristup tim podacima te informaciju o obradi

Pravo na ispravak netočnih te ažuriranje ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,

Pravo na brisanje osobnih podataka na temelju zahtjeva za brisanje. Podaci će se obrisati ukoliko je zahtjev opravdan te ukoliko nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka.

Pravo saznati da li se njihovi osobni podaci ustupaju trećim osobama bilo unutar države ili van nje i koje su to treće osobe

Pravo na ograničenje obrade podataka kada se obrada temelji na privoli vlasnika.

Pravo na prigovor i pritužbu u vezi obrade osobnih podataka. Na temelju vaše situacije možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo. Vašu pritužbu ćemo pregledati i procijeniti te vas kontaktirati za dodatne informacije ukoliko bude potrebno.  Na prituže i prigovore odgovorit ćemo u roku od 30 dana. U slučaju kašnjenja odgovora na pritužbu obavijestit ćemo vas o razlozima.

 

Portal – web stranica

Ukoliko korisnik odnosno vlasnik osobnih podataka pregledava portal, tada prikupljamo osobne podatke u vidu IP adrese. Podatke o IP adresama prikupljamo zbog sigurnosnih razloga i za potrebe dijagnostike i statističke analize prometa radi poboljšanja kakvoće naših usluga. Sukladno odredbama Opće uredbe ove podatke prikupljamo za potrebe naših legitimnih interesa kao voditelja obrade.