Sadržaj koji je objavljen na portalu Avanture malih okica informativnog je karaktera te nije dopušteno distribuirati ga ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja od strane Avanture malih okica, obrta. Informacije, podaci, dokumenti i fotografije objavljeni na ovom portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

 

Avanture malih okica se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo kakve radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja s ovog portala te za potencijalnu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani povezanu s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja s ovog portala.

 

Portal sadrži podatke i veze do drugih Internet stranica koje su označene unutar sadržaja no nema nadzor nad podacima i informacijama drugih Internet stranica te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući i točnost i potpunost njihovog sadržaja.

 

Podaci i informacije koje Avanture malih okica objavljuje na svim stranicama i podstranicama smatraju se točnima i poduzdanima u trenutku njihova unošenja. Isto tako, Avanture malih okica, bez najave mogu ažurirati odnosno izmijeniti podatke na svim stranicama.

 

Zabranjeno je umnožavanje, reprodukcija ili distribucija dizajna ili podloge portala Avanture malih okica kao i pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa u tvrtkinu vlasništvu. Moguće je korištenje uz izričito pisano odobrenje Avantura malih okica.

 

Avanture malih okica štite privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci o korisnicima dobiveni tijekom korištenja portala koriste se izričito u dobroj namjeri te se ne obrađuju niti dostavljaju nekoj trećoj strani. Avanture malih okica čuvaju privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

Avanture malih okica zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja portala. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na Avanture malih okica, maleokice.com smtra da ste upoznati i sukladni s najnovijim pravilima.